دانلود(تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی و بررسی عوامل و موانع آن در سازمان ها)

تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی و بررسی عوامل و موانع آن در سازمان ها|42081516|aoc40093965|مدل های فرآیند خلاقیت ,مولفه های فرآیند خلاقیت,تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی,تعریف عملياتي خلاقیت سازمانی,تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی,پایان نامه خلاقیت سازمانی,موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها,عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی و بررسی عوامل و موانع آن در سازمان ها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پایان نامه ب می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم354/639 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

از خلاقیت سازمانی تعاریف گوناگونی ارائه شده که هریک بیانگر دیدگاه ویژه ای است. نمونه ای از این تعاریف عبارتند از:
نگرش های قراردادی در مورد خلاقیت سازمانی از پژوهش های هربرت سایمون نشأت می گیرد که به خلاقیت و نوآوری از منظر یک فرایند می نگرد. وی اظهار می دارد که
خلاقیت در یک سازمان از طریق فرایندهای ادراکی - تصمیم گیری ایجاد می شود.

سایمون در مدل خود بیان می نماید که فرایند مزبور، ما را به سوی نوآوری موفقیت آمیز هدایت می کند و پس از طی سلسله اقدامات زیر به نتیجه می رسد:
1. تجزیه و تحلیل مقدماتی
2. تولید ایده
3. تصمیم گیری برای پذیرش ایده
4. اجرای ایده
ون گوندی ، بر این باور است که خلاقیت سازمانی، برخلاف خلاقیت فردی عبارت از: »جمع کلی ویژگی ها، توانایی ها و اقدامات خلاقانه تمام کارکنان یک سازمان است«. ون دون و همکاران ، معتقدند که »خلاقیت سازمانی بنیانی است برای فرایند نوآوری، نوآوری بخشی از سیستمی است که آن را تولید می کند؛ این سیستم همان سازمان یا سازماندهی است«.

عوامل مؤثر بر خلاقیت در سازمان را شامل: چالش گری، آزادی، منابع، کارگروهی، تشویق سرپرستی و حمایت سازمانی بیان کرده است. در زیر این عوامل را آشکار می سازد.
- چالش گری: مدیر باید کارکنان را در کارهای درست و مناسب آن ها، به کار گمارد که با تخصص و مهارت های آن ها در تفکر خلاق تناسب داشته باشد و انگیزه درونی ایجاد کند. به عبارت دیگر تناسب مطلوب بین شغل و شاغل فراهم نماید.


- آزادی: کلید خلاقیت این است که به کارکنان از نظر وسیله- فرآیند کار و نه لزوما از نظر اهداف آزادی داده شود و اگر این فرآیند به نحو احسن انجام شود، خلاقیت آنان افزایش می یابد، به عبارت دیگر زمینه های مشارکت کارکنان فراهم می گردد.


- منابع: مدیران باید بتوانند از زمان و پول که دو منبع اصلی و اثرگذار در خلاقیت هستند به دقت تخصیص دهی نمایند. مدیرانی که زمان لازم برای پویایی و کشف، اختصاص نمی دهند، در راه خلاقیت موانع ایجاد می کنند. بنابراین مدیران باید منابع سازمان را به گونه ای هماهنگ و سازگار ترکیب کنند تا زمینه های خلاقیت فراهم شود.


.
.
.

فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 2
تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی
تعریف عملياتي خلاقیت سازمانی
1-2. خلاقیت سازمانی 15
1-2-1. مفهوم خلاقیت 15
1-2-2. نقش و اهمیت خلاقیت: 16
1-2-3. درجه یا سطوح خلاقیت 17
1-2-4. مؤلفه های خلاقیت 19
1-2-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-7. مدلهای فرایند خلاقیت 23
1-2-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور 25
1-2-9. ویژگی سازمانهای خلاق 29
1-2-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی 30
1-2-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 32
1-2-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان 34
1-3. پیشینه تحقیق: 38
1-3-1. تحقيقات انجام شده در داخل 38
1-3-2. تحقيقات انجام شده در کشورهای خارجی 43
1-4. نتیجه گیری 46
منابع و مآخذ


"