دانلود(مبانی نظری .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی)

مبانی نظری .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی|32037378|aoc40093965|مبانی نظری .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . مبانی نظری . پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی فصل دوم ادبیات تحقیق 20 2 - 1 ) اعتبار بخشی : 21 2 - 1 - 1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23 2 - 1 - 2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23 2 - 1 - 2 - 1 ) مدل JCI : 24 2 - 1 - 3 ) مراحل اجرای اعتبار بخشی : 25 2 - 1 - 3 - 1 ) خود ارزیابی : 25 2 - 1 - 3 - 2 ) بررسی حضوری : 25 2 - 1 - 3 - 3 ) اجرا بازرسی : 26 2 - 1 - 4 ) کاربرد : 26 2 - 1 - 4 - 1 ) رفتار پرسنلی : 26 2 - 1 - 4 - 2 ) گسترش تغییرات : 27 2 - 1 - 4 - 3 ) تاثیرات سازمانی : 27 2 - 1 - 4 - 4 ) تاثیرات مالی : 27 2 - 1 - 4 - 5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28 2 - 1 - 4 - 6 ) افشای عمومی : 28 2 - 1 - 4 - 7 ) اندازه گیری کیفیت : 28 2 - 1 - 4 - 8 ) توسعه تخصص ها : 29 2 - 1 - 4 - 9 ) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29 2 - 1 - 5 ) چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30 2 - 1 - 6 ) اهداف اعتبار بخشی : 30 2 - 2 ) فرهنگ سازمانی 31 2 - 2 - 3 - 1 ) مدل کامرون و کویین : 32 2 - 2 - 3 - 2 ) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن : 32 2 - 2 - 3 - 4 ) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32 2 - 2 - 3 - 5 ) مدل دنیسون : 33 2 - 2 - 3 - 5 - 1 ) درگیر شدن در کار : 33 2 - 2 - 3 - 5 - 2 ) سازگاری : 33 2 - 2 - 3 - 5 - 3 ) انطباق پذیری : 34 2 - 2 - 3 - 5 - 4 ) رسالت : 34 2 - 3 ) عملکرد سازمانی : 34 2 - 3 - 1 ) اهداف اندازه گیری عملکرد 36 2 - 3 - 2 ) نظریه های مهم عملکرد 36 1 - 2 - 3 - 2 ) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند : 37 2 - 2 - 3 - 2