دانلود(پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران)

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران|32036178|aoc40093965|پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . 1 - 2 - مقدمه 19 قسمت اول : فرهنگ سازماني 19 2 - 2 - تعريف فرهنگ 19 3 - 2 - تعريف سازمان 20 4 - 2 - فرهنگ سازماني 20 5 - 2 - تاريخچه فرهنگ سازماني 21 6 - 2 - تعريف هاي فرهنگ سازماني 23 7 - 2 - سطوح فرهنگي سازمان 25 1 - 7 - 2 - فرهنگ به عنوان فرض هاي ضمني 26 2 - 7 - 2 - فرهنگ به عنوان ارزش هاي مشترك 26 3 - 7 - 2 - فرهنگ به عنوان اصول يا هنجارهاي مشترك 27 8 - 2 - الگوهاي تبيين و شناخت فرهنگ سازماني 27 1 - 8 - 2 - الگوي گِلَسِر ، زامانو و هَكِر 28 2 - 8 - 2 - الگوي اوچي 28 3 - 8 - 2 - الگوي ليتوين و استرينگر 29 4 - 8 - 2 - الگوي ادگارشاين 29 5 - 8 - 2 - الگوي كرت لوين 30 6 - 8 - 2 - الگوي پيترز و واترمن‌ 30 9 - 2 - مدل هاي فرهنگ سازماني 31 1 - 9 - 2 - مدل فرهنگ سازماني ادگار شاین 31 2 - 9 - 2 - چارچوب ارزش هاي در حال رقابت : 34 3 - 9 - 2 - مدل دنيسن 37 4 - 9 - 2 - مدل فرهنگ سازماني دنيسن - اسپریتزر 40 1 - 4 - 9 - 2 - فرهنگ توسعه اي 41 2 - 4 - 9 - 2 - فرهنگ گروهي 42 3 - 4 - 9 - 2 - فرهنگ عقلايي 43 4 - 4 - 9 - 2 - فرهنگ سلسله مراتبي 43 قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی 44 10 - 2 - تاریخچه توانمندسازی روانشناختی 44 11 - 2 - توانمندسازی روانشناختی 46 12 - 2 - دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی 49 1 - 12 - 2 - دیدگاه مکانیکی 49 2 - 12 - 2 - دیدگاه ارگانیکی 50 1 - 2 - 12 - 2 - رویکرد انگیزشی 50 2 - 2 - 12 - 2 - رویکرد شناختی 51 13 - 2 - ابعاد توانمندسازی روانشناختی 52 1 - 13 - 2 - احساس شایستگی 52 2 - 13 - 2 - احساس خود مختاری 53 3 - 13 - 2 - احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری 54 4 - 13 - 2 - احساس معناداری شغل 54 5 - 13 - 2 - احساس اعتماد به دیگران 54 14 - 2 - مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی 55 1